Samvær for familier med demens tæt inde på livet

Café Frirum

Samvær for familier med demens tæt inde på livet

 

Café Frirum er drevet af en gruppe pårørende, der har en ægtefælle med demens.

Borgerhuset i Tinglev vil danne rammen, hvor mennesker med demens og deres pårørende uden visitering kan mødes for hyggeligt samvær med andre i samme situation. Der er mulighed for en uformel snak om de udfordringer, det kan give at være tæt på et menneske med demens, men også få et frirum fra de bekymringer, der fylder i hverdagen. Ligeledes har pårørende mulighed for at deres ægtefæller med en demens kan hygge sig i et tilstødende lokale med frivillige.

 

Cafè Frirum vil gerne være med til at udbrede viden om de store udfordringer, det er at leve med demens – enten som demensramt eller som pårørende og hvad der er forbundet med at have denne sygdom tæt inde på livet.

Der vil løbende være foredrag og andre arrangementer med fagpersoner der besøger Cafe Frirum følg med på:

https://www.aabenraa.dk/borger/aeldre-og-handicappede/demens/aktivitetskalender/

 

Praktisk info

Hvornår: Første onsdag i måneden kl. 10-12 fra 1. feb. 2023. I Tinglev borgerhus lokale 2+3, Tinglev Midt 2, Tinglev. Der findes offentlige p-pladser ved borgerhuset.

Tilmelding: Der kræves ingen tilmelding. Medmindre det er til foredrag og lign.

 

For yderligere information kontakt initiativtager:

Edel Kitter (tlf.: 20 12 22 56, mail: edel.kitter@gmail.com)

Grete Greve (tlf.: 22 14 16 26, mail: grevegrete@live.dk)

 

Café Frirum er etableret i samarbejde med en gruppe pårørende, Frivilligcentret, frivillig fra Ældre Sagen og Aabenraa Kommune.